CCVE Svenska AB

stolpe bojdstolpe bojd
stolpe bojd

Välkommen

Redan 1984 bildades vårt företag, med inriktning på telekommunikation i industrimiljö.
Sedan 1992 har vi uteslutande arbetat med CCTV (Close Circuit Television). 

I dag är företaget indelat i 
CCVE INDUSTRI och CCVE TRYGGHET.

Mycket höga krav ställs på oss som total leverantör av CCTV.
Vi projekterar, installerar, driftsätter och dokumenterar anläggningar.
Vi finns också till för garanti, löpande service och eftermarknad.

Som total leverantör, skall vi med vår egen produkt och marknadskunskap, informera och utbilda om ny teknik och applikationsmöjligheter.
CCVE SVENSKA AB, säkerställer kontinuiteten för våra kunder, genom vår egen produkt och marknadskunskap, stort nätverk av leverantörer, för både produkter och tjänster.
Vi kan därför leverera produkter och tjänster, med hög tillgänglighet och alltid senaste teknik.
  • Trygghet
  • Utomhuskamera2
  • Varmekamera
  • verblick
KONTAKTA ALLTID OSS NÄR DET GÄLLER KAMERAÖVERVAKNING
Vi ansvarar för projektering, installation, service samt bästa möjliga bildkvalitet.

CCVE INDUSTRI

Kameror och kringutrustning
som bevakar en del i en process eller områdesövervakning.

CCVE TRYGGHET

Kameror och kringutrustning
som används i butiker, köpcentra, parkeringshus, tunnelbanor, bussar, taxi, och skolor.