• industri c
 • industri
 • industri a
 • industri b

CCVE INDUSTRI

Industrikameror och trygghetskameror, alltid med projektering, montering, service och garantiservice.
Vi har sedan 1984 levererat CCTV system för bevakning av varierande miljöer. Från område till del i en process.
Installationer har bestått av fängelser och hamnar, likväl som såglinjer och ringugnar.
 
Vi ansvarar alltid för projektering, installation, driftsättning och dokumentation. Vi ansvarar också för garantiåtaganden, löpande service och underhåll.
2011 04 12 CCVE Foto Sandvik 22011 04 12 CCVE Foto Sandvik 212011 04 12 CCVE Foto Sandvik 412011 04 12 CCVE Foto Sandvik 52011 04 12 CCVE Foto Sandvik 62011 05 31 CCVE arbete Ovako H2012 05 24 CCVE SCA Bollsta br2013 01 18 CCVE Sandvik Martin2013 01 28 CCVE Vattenfall Upp2013 01 28 CCVE Vattenfall Upp1
Vi har egen tillverkning av ugnssonder, där mycket höga omgivning och strålningstemperatur sker av kamera och optik.
Vi tillverkar även kapslingar, där stor mekanisk åverkan kan ske av utrustning.
 
Vi lämnar alltid dokumentation för levererad utrustning, enligt önskemål av kund. Ibland tekniska underlag och en kabellista.
Ibland komplett dokumentation enligt SELLIHCA eller SSG dokumentation.
 
VI HAR APPLIKATIONSKUNSKAPEN OCH KAN MILJÖN. DET LOVAR VI.

Vi har kapslingar för alla typer av miljöer och applikationer.
Här är ett urval.

 • 0344 001 2 trans
 • 79674 02 hir trans
 • KIT11A IP posteriore trans
 • MAXIMUS MHX MHXWBS 001 trans
 • NXM VIPNX NXPTH NXFWBT NXWBPTH1
 • NXW NXFIGRU NXWBS 001 trans

PRODUKTER

Våra produkter anpassas alltid för aktuell applikation,
​både gällande teknik och ekonomi.
Vi arbetar med och kan CCTV-produkter för:
 • Processbevakning – tillverkande industri
 • Områdesbevakning – hamnar, virkesplan, etc.
 • Inspektionssystem – trånga utrymmen samt maskiner
 • Bildbearbetning – kvalitetskontroll, larmer samt analyser
 • Ugnskameror – heta processer
  ​(max 1.800 gr.)
 • Transmission – Med tråd/IP/länkar
 • Bildpresentation – Monitorer, projektorer
 • Trygghetssystem – Butik, skolor, bussar, taxi etc.

Ugnskameror/ugnskamerasond

Kameror och kamerahus (ugnsond) till ugnar. Egen projektering, utveckling och tillverkning av ugnskamerahus. För ugnar med temperaturer upp till 1800°.
CCVE Foto UgnskamerCCVE Foto Ugnskamer
CCVE Foto Ugnskamer
CCVE Foto Ugnskamer

LPR – License Plate Recognition

System med kamera samt analysmjukvara som kan läsa av registreringsskylten på bilar. Förutom lagring av in/utpasserande fordon kan denna applikation även användas i ett flertal andra syften. Exepmel på detta kan vara larm för förbjudna fordon eller kanske automatisk portöppning för godkända fordon.
LPR License Plate RecognitionLPR License Plate Recognition
LPR License Plate Recognition
LPR License Plate Recognition

Extrema ljusfårhållanden såsom svetsning – svetskamera

Kameror som hanterar extrema ljusförhållanden
For applications in extreme conditions, the choice of the other system components is important. The camera, lens, monitor and recording technology must be precision-matched to each other.
Application: joining technology
Continuous monitoring is important for automated welding (joining) so that action can be taken immediately and material losses prevented during malfunctions.
But the very hot and bright environment requires use of a special camera that can cope with the extremely bright light and heat conditions.
The Solvido SLC-100P was developed especially for this application.
​Enclosed by a sturdy aluminium frame, it has a Pixim DPS® sensor that delivers outstanding imagery in environments with extreme light sources and strong contrasts.
Digital Pixel System® technology
The Digital Pixel System® technology (DPS®) was developed and patented by the American company Pixim and Stanford University. it enables 388,800 pixels to act as continuous self-regulating individual cameras.
Whilst the conventional camera technology only digitizes pictures after a series of processing operations, DPS® technology digitizes the image immediately thanks to an A/D converter (analogue to digital).
The chip can therefore assign an optimal exposure time to each individual pixel, which considerable extends the dynamic range of the camera.
Further advantages of this technology: Bright pixels caused by load overflow into neighbouring pixels (blooming) are sharply reduced.
​Equally, there is no smear effect (highlights).
Protective housings and recording systems
When, for instance, the very high environmental temperatures in the proximity of blast furnaces exceed the 50°C specified for the Solvido SLC-100P, the camera must have additional cooling. And we recommend the ESH-20 water-cooled stainless steel housing from eneo for performing this job. The water flow can be regulated to maintain the internal temperature below the 50°C specified for the camera – even at environmental temperatures reaching 400°C. In many cases, quality assurance and traceability require recording of procedures with automatic logging and recording of important additional information such as the date and time. When this is your requirement, you can then fall back on Videor’s wide range of hard disk recorders and PC-supported recording systems produced by renowned manufacturers.
Industrial lenses and monitors
The Videor portfolio also offers an impressive selection when it comes to choosing the ideal lens. For the Solvido SLC-100P the decision is normally made to opt for a high quality industrial lens with a fixed focal length and manual iris. Because, particularly in light conditions with fast and extreme changeability the mechanically controlled iris blades on a DC lens often react too slowly. The system around the Solvido SLC-100P is rounded off by suitable TFT monitors that can, for instance, be equipped with a rugged real-glass front screen.
Kontakta oss för vidare information och referenser.
Industrial lenses and monitorsIndustrial lenses and monitors
Industrial lenses and monitors
Industrial lenses and monitors

Multi Solution Platform

The SeeTec Multi Solution Platform offers a wide variety of extension modules to make your video system even more powerful - no matter if you want to provide security or to support your business processes.

The SeeTec Logistics Solution

SeeTec Cayuga sets a new benchmark for the potential of video management. The combination of easy interaction, improved perception and better understanding creates a new kind of video management software. We call that "inspired sense".

SeeTec Cayuga Product Clip

SeeTec Cayuga sets a new benchmark for the potential of video management. The combination of easy interaction, improved perception and better understanding creates a new kind of video management software. We call that "inspired sense".

Inspektionskamerasystem

Inspektionskamera för rör med mera. Enkel att använda. Kontakta oss för mer information.