MILJÖ

CCVE arbetar för ISO 14001, gällande vår gemensamma miljö.
  • Vi är i vår organisation medveten om att använda modern teknik vad gäller transporter och övrig energiförbrukning.
  • Vi samarbetar med våra leverantörer med aktiva val gällande produkter, reklam och emballage, för nyttjande av material som väl är anpassade till återvinning och minimerar miljöpåverkan
  • Vi arbetar för att allmänt och farligt avfall omhändertas korrekt och utan risk för miljön
  • Vi tillämpar de lagar som värnar om miljön gällande vår verksammhet
  • Vi samarbetar med slutkund, där specifika regler kan gälla för miljö, teknik och dokumentation
  • Vår service- och montageavdelning arbetar enligt ISO 14001